Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου

TRITON: Ημέρα εκπαίδευσης-Ενημερωτική ημερίδα για την Εφαρμογή Public Participation Geographic Information System (PPGIS) στο έργο TRITON

Loading Events
This event has passed.
Triton – Training Days – Public Participation Geographic Information System

Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems

Website: https://www.interregtriton.eu/

Event’s Agenda
Επιστροφη στη σελιδα των Events
Go to Top