“Παρεμβαίνουμε στο διάλογο
για την ανάπτυξη της επόμενης ημέρας”

Ανταποκρινόμενοι στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της περιόδου που διανύουμε και αντιλαμβανόμενοι τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες και τα νέα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, με οδηγό μας το γνήσιο και αμείωτο ενδιαφέρον για το επιχειρείν στο τόπο που δραστηριοποιούμαστε, προχωράμε στη διοργάνωση μίας σειράς υβριδικών   – συζητήσεων υπό τον τίτλο «Μαζί στηρίζουμε το αύριο | Digi Lab Series by Routelab».

Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε συνεργασία με την δημιουργική σκέψη του #RouteLab δημιουργούν μια σειρά Συναντήσεων  Μεταφοράς γνώσης, Ανταλλαγής εμπειριών & Ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την ανάπτυξη του σκέφτεστε στο επιχειρείν . 

Η νέα μας αυτή πρωτοβουλία, σκοπεύει να ανοίξει ένα διάλογο σε σχέση με το ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΠΔΕ, να αναδείξει καλές πρακτικές και παράλληλα να δείξει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

“ Συναντήσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας…
Μιλάμε για το τόπο μας…”

Ποια είναι λοιπόν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας ;  Ποια η θέση της στο Ψηφιακό μετασχηματισμό; Ποιος είναι ο δρόμος της ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια, για να καταστεί η Περιφέρεια ανταγωνιστική σε Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό επίπεδο.  

Τοποθετούμε stakeholders στο ίδιο τραπέζι και προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι καλό συμβαίνει στο τόπο μας… και παράλληλα προσπαθούμε να βρούμε τις δομικές και άλλες αλλαγές που απαιτούνται για την μετάβαση στο επόμενο επίπεδο.

#RouteLab Live

cover
Go to Top